คลิกที่ภาพ เพื่อ dowload file PDF ค่ะ 

 

Dinosaur Factsheet

 

 

activity 2