คลิกที่ภาพ เพื่อ dowload file ค่ะ

                                        Habitat Facts  Polar Region            Habitat Facts Rainforest Region

                                        Habitat Facts The Desert             Habitat Facts The Ocean Region

                                        What’s in Space  Fact Sheet